Pomiar i rejestracja ciśnienia w próbach szczelności instalacji gazowych i wodnych

Pomiar i rejestracja ciśnienia w próbach szczelności instalacji gazowych i wodnych

02.11.2023

Ocena szczelności systemów instalacyjnych jest niezbędnym elementem w obszarze konserwacji i inżynierii. Jest to kluczowe działanie mające na celu zagwarantowanie sprawności i bezpieczeństwa instalacji wodnych czy gazowych. W poniższym materiale skoncentrujemy się na omówieniu prób szczelności, a także pomiarów i rejestracji ciśnienia, co jest nieodłącznym elementem utrzymania i monitorowania sprawności instalacji w sektorze przemysłowym czy budownictwie mieszkaniowym.

Przed przystąpieniem do wykonania próby szczelności należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Powinno się zidentyfikować rodzaj instalacji, jaka ma zostać poddana ocenie. Czy będzie to już wcześniej wspomniana instalacja wodna, czy gazowa? Istotne jest również dobranie narzędzi, które zagwarantują precyzyjność i efektywność testu. Ponadto potrzebna jest ocena ryzyka próby szczelności i odpowiednie przygotowanie się do procedury, aby zagwarantować bezpieczeństwo dla pracowników i otoczenia.

Po określeniu strategii można przystąpić do wykonania próby. Na samym początku ciśnienie w instalacji jest niskie, a następnie jest stopniowo zwiększane zgodnie z założeniami. Należy zwrócić uwagę na precyzyjne kontrolowanie ciśnienia testowego, gdyż jego nadmiar może prowadzić do uszkodzenia instalacji, z kolei zbyt niskie ciśnienie nie wykaże ewentualnych wycieków. Monitorowanie instalacji podczas testu jest konieczne do zidentyfikowania potencjalnych nieszczelności.

Próba szczelności instalacji wodnej

Próba szczelności instalacji wodnej obejmuje konkretne kroki oparte na ścisłych procedurach. Początkowo wszystkie zawory wodne są zamykane i sprawdzane pod kątem ewentualnych wycieków. Następnie do sieci wodociągowej podłączony zostaje manometr, a ciśnienie jest stopniowo zwiększane. Na tym etapie monitorowanie manometru jest bardzo ważne, aby upewnić się, że ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie. Brak zmiany ciśnienia świadczy o szczelności systemu. W sytuacji, gdy ciśnienie spada lub pojawiają się inne nieprawidłowości, wymagana jest dalsza diagnoza i naprawa instalacji. Ważne, aby próby szczelności były przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zdiagnozować i wykryć nawet najmniejszy wyciek z instalacji.

Próba szczelności instalacji gazowej

We wszystkich instalacjach gazowych muszą być przeprowadzone próby szczelności, co jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku. Przestrzeganie rozporządzenia i zatrudnianie ekspertów ds. instalacji gazowych jest zorientowane na zagwarantowanie bezpieczeństwa. Przeprowadzenie głównej próby szczelności instalacji gazowej jest wymagane w następujących sytuacjach:

 • nowa instalacja gazowa,
 • przebudowa lub remont instalacji gazowej,
 • wyłączenie instalacji gazowej na ponad sześć miesięcy,
 • zaprzestanie napełniania gazem instalacji po upływie pół roku od wykonania głównej próby szczelności.

Pomiary związane z instalacją gazową są wykonywane przy użyciu manometru, który powinien spełniać wymogi klasy 0,6 i posiadać świadectwo wzorcowania.

Zakres pomiarowy manometru na podstawie modelu 312.20 firmy WIKA

 

 • od 0 do 0,06 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa
 • od 0 do 0,16 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa
 • od 0 do 0,25MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa
 • od 0 do 0,6 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa
 • od 0 do 1 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa
 • od 0 do 1,6 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa
 • od 0 do 2,5 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa

 

Pomiar i rejestracja ciśnienia - manometr rejestrujący LEO Record

LEO Record to cyfrowy bardzo dokładny manometr rejestrujący. Posiada bateryjne zasilanie i jest sterowany za pomocą mikroprocesora. Jego zadaniem jest pomiar i rejestracja ciśnienia oraz temperatury. Posiada wbudowaną funkcję szybkiego odczytywania danych, a także pamięć, która umożliwia rejestrację do 57.000 wartości. Manometr rejestrujący LEO Record posiada dwa przyciski funkcyjne. Lewy służy do włączania przyrządu, wyboru funkcji i jednostki ciśnienia, natomiast prawy zatwierdza wybraną funkcję lub jednostkę. LEO Record jest programowany poprzez kabel-konwerter oraz bezpłatne oprogramowanie Logger 5 (lub starsze DCX Logger 4.x.).

Dzięki programowi Logger 5 wszystkie zarejestrowane dane mogą zostać poddane pełnej obróbce graficznej. Dodatkowo program umożliwia tworzenie raportów pomiarowych, a zarejestrowane dane można przesyłać do innych programów pracujących w środowisku WINDOWS np. Excel. Logger 5 posiada dwie główne części: WRITER oraz READER. Najważniejsze funkcje programu Logger 5:

 • możliwość ustawienia zera,
 • wyświetla dane graficzne (Viewer),
 • posiada pamięć ciągłą i normalną,
 • pozwala na edycję danych instalacyjnych,
 • daje możliwość wielu obliczeń i kalkulacji,
 • umożliwia odczyt rejestrów indywidualnych,
 • pokazuje aktualny status urządzenia i baterii,
 • wyświetla wartości mierzonych kanałów on-line,
 • umożliwia wybór kanałów (ciśnienie i/lub temperatura),
 • przetwarza dane na formę tekstową (eksport do Excel’a).

Manometr rejestrujący LEO Record - najważniejsze cechy oraz funkcje

 

Cechy manometru LEO Record

 • rejestruje ciśnienie i temperaturę,
 • wyświetla aktualne wartości oraz status rejestracji,
 • zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność pomiarów,
 • dzięki pamięci nielotnej gwarantuje bezpieczeństwo danych,
 • posiada proste i przyjazne oprogramowanie, które jest bezpłatne,
 • specjalne opcje umożliwiają rejestrację zdarzeń (np. rejestracja wyłączne zmian ciśnienia lub przekroczenia zadanych progów).

Funkcje manometru LEO Record

 

 • ZERO - dzięki tej funkcji każda wartość może zostać ustawiona jako nowy punkt zerowy. Manometry >30 bar są kalibrowane przy ciśnieniu otoczenia (≈ 1bar) jako Zero odniesienia. Manometry <30 bar są kalibrowane fabrycznie przy ciśnieniu 0 bar abs. jako Zero odniesienia.
 • UNITS - wszystkie standardowe przyrządy są kalibrowane w bar. Ciśnienie może być pokazywane w następujących jednostkach: bar, mbar/hPa, PSI, kPa, MPa, kp/cm2, m H2O.
 • RECORD - możliwość rozpoczęcia lub zakończenia zapisu za pomocą przycisków. Konfiguracja warunków rejestracji odbywa się poprzez software.

Zakresy manometrów LEO Record

 

LEO Record (opcjonalnie w wersji Ei)

Zakresy standardowe* – rozdzielczość – przeciążenie

 • 1...3 bar – 1 mbar – 10 bar
 • 1...30 bar – 10 mbar – 60 bar
 • 0...300 bar – 100 mbar – 400 bar
 • 0...700 bar – 100 mbar – 700 bar
 • 0...1000 bar – 100 mbar – 1100 bar

Pracownia ciśnień ASC Technologie - serwis i wzorcowanie przyrządów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na serwis i wzorcowanie przyrządów. Korzystając z wysokiej klasy wzorców odniesienia oraz najwyższej jakości przyrządów pomiarowych gwarantujemy precyzję i dokładność sprawdzania. Opracowane przez naszą pracownię ciśnień procedury, a także wieloletnie doświadczenie sprawia, że każde z przeprowadzanych wzorcowań jest skrupulatnie
wykonywane, a nad całością procesu czuwa wykwalifikowany personel. Nasze laboratorium zajmuje się wzorcowaniem urządzeń zgodnie z normą PE-EN ISO/IEC 17025 : 2005P oraz normą wewnętrzną 1/ASC/2013, 2/ASC/2013. Zajmujemy się wzorcowaniem manometrów użytkowych, kontrolnych, kontaktowych i wielu innych.