Pracownia ciśnień ASC SERWIS

Pracownia ciśnień ASC SERWIS

20.09.2023

Manometry są nieodłącznym narzędziem w dziedzinach takich jak przemysł, nauka i technika, umożliwiając precyzyjny pomiar ciśnień w różnych zastosowaniach. Manometry są używane do monitorowania i kontrolowania ciśnień w systemach gazowych i ciekłych, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i efektywności procesów.

Istnieje wiele rodzajów manometrów, z których każdy ma specyficzne zastosowanie. Na przykład, manometry wykorzystywane do pomiaru ciśnień w zakresie atmosferycznym, manometry różnicowe mierzą różnice ciśnień między dwoma punktami, a manometry ciśnieniomierze absolutne określają ciśnienie względem próżni.

Ważne jest zachowanie dokładności i kalibracji manometrów. Niekalibrowane lub uszkodzone manometry mogą prowadzić do błędnych odczytów i niebezpiecznych sytuacji. Regularne przeglądy i kalibracje zapewniają, że manometry działają zgodnie z oczekiwaniami.

Nasza pracownia ciśnień ASC SERWIS świadczy usługi w zakresie kalibracji i wzorcowania urządzeń do pomiaru i rejestracji ciśnienia.

Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość sprawdzenia przyrządów, wykorzystując wysokiej klasy wzorce odniesienia oraz przyrządy pomiarowe. Dzięki opracowanym procedurom i wieloletniemu doświadczeniu nasi Klienci mogą być pewni, iż przeprowadzone wzorcowanie zostało wykonane profesjonalnie, rzetelnie i na najwyższym poziomie, nad którym czuwa fachowy i przygotowany zawodowo personel.