Rola i znaczenie osłon termometrycznych. Funkcje oraz korzyści stosowania osłon termometrycznych w przemysłowych instalacjach technologicznych

Rola i znaczenie osłon termometrycznych. Funkcje oraz korzyści stosowania osłon termometrycznych w przemysłowych instalacjach technologicznych

03.01.2024

Osłony termometryczne stanowią kluczowy element wspierający działanie czujników temperatury w wielu zastosowaniach przemysłowych. Są to zazwyczaj zamknięte z jednej strony tuleje, które instaluje się w systemach rurociągowych lub w zbiornikach. Ich głównym zadaniem jest ochrona czujnika przed szkodliwym wpływem medium (wysokie ciśnienie, przepływ o dużej prędkości, korozja), zapewnienie jego stabilności działania, umożliwienie łatwej wymiany oraz kalibracja sensora bez potrzeby przerywania procesu np. opróżniania zbiornika. Osłony termometryczne używane są w połączeniu z różnymi rodzajami czujników temperatury, w tym czujnikami rezystancyjnymi, termometrami tarczowymi, termoparami i termostatami.

Zalety korzystania z osłon termometrycznych

 • Większa żywotność czujnika temperatury / termometru,
 • stabilność mechaniczna wobec ciśnienia i przepływu,
 • brak wycieku wody czy ulatniania się gazu przy wyciągnięciu czujnika,
 • szybkie i łatwe wyjmowanie czujnika z osłony bez potrzeby demontażu,
 • wymiana czujnika temperatury / termometru oraz jego kalibracja bez zatrzymywania procesu.

Dlaczego osłony termometryczne są istotne dla dokładnych pomiarów temperatury oraz dla ochrony czujników przed czynnikami zewnętrznymi?

Osłony termometryczne pełnią istotną funkcję w procesie pomiaru temperatury, tworząc barierę pomiędzy procedurą pomiarową a otoczeniem. Zapewniają ochronę zarówno personelu, jak i środowiska. Chronią czujnik temperatury przed zewnętrznymi czynnikami, takimi jak ciśnienie procesowe, korozja, agresywne media czy prędkość przepływu. Implementacja osłon termometrycznych umożliwia bezpieczne usunięcie termometru w trakcie trwania procesu, co pozwala uniknąć przerw w pracy przy jednoczesnej wymianie, naprawie czy kalibracji urządzenia pomiarowego.

Ze względu na zróżnicowane potrzeby miejsc pomiarowych dostępna jest szeroka gama osłon różniących się konstrukcją i materiałami. Podstawową różnicę widzimy przede wszystkim pomiędzy gwintowanymi i spawanymi osłonami a tymi z połączeniami kołnierzowymi. Osłony można podzielić na modele jednoczęściowe i wieloczęściowe. Wieloczęściowe osłony termometryczne składają się z rury, a do jej końca przyspawane jest przyłącze procesowe. Z kolei jednoczęściowe drążone wykonane są z pręta. Warto również nadmienić, że dostępne są specjalne osłony termometryczne ATEX dedykowane do stref zagrożonych wybuchem, a także sterylne osłony termometryczne produkowane dla przemysłu spożywczego, biotechnologicznego czy farmaceutycznego.

Klasyfikacja osłon termometrycznych

 • Osłony termometryczne z przyłączem gwintowym,
 • osłony termometryczne z przyłączem kołnierzowym,
 • osłony termometryczne z przyłączem sterylnym,
 • osłony termometryczne do wspawania.

Z jakich materiałów produkowane są osłony termometryczne?

Najczęściej można spotkać osłony termometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, jednak na rynku znajdziemy również osłony, które produkowane są z innych materiałów:

 • tantal - nie jest podatny na korozję, którą powodują chemikalia,
 • nikiel - odpowiedni dla atmosfer utleniających oraz takich, które nie zawierają siarki,
 • stal węglowa - dedykowana dla środowisk utleniających w temperaturze do +700°C,
 • stop monel - może współpracować z cieczą, a w szczególności z wodą morską, na którą jest odporny,
 • stop inconel - dedykowany do wysokich temperatur ze względu na dużo większą odporność na korozję.

Co się stanie, gdy osłona termometryczna zostanie umieszczenia na złej głębokości?

Głębokość, na jaką zanurzona jest osłona termometryczna, ma kluczowe znaczenie dla dokładności pomiaru temperatury. Mówi się, że głębokość zanurzenia powinna sięgać miejsca, gdzie przepływ ma charakter turbulentny, a temperatura wartość reprezentatywną. Tuleja umieszczona zbyt blisko powierzchni może prowadzić do błędnych odczytów temperatury spowodowanych wpływem ścian kanału. Odczyty będą zawyżone, jeśli w pobliżu znajduje się źródło ciepła lub zaniżone, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż wewnątrz rurociągu. Z kolei umieszczenie osłony zbyt głęboko w medium może spowodować wydłużenie czasu reakcji czujnika na zmiany temperatury. Określenie odpowiedniej głębokości zanurzenia jest niezbędne dla uzyskania wiarygodnych wyników pomiarowych.

Osłony termometryczne WIKA

W naszej ofercie znajduje się aparatura kontrolno-pomiarowa, która posiada szeroki wachlarz osłon termometrycznych. Produkty te cechuje wysoka niezawodność, niezrównana jakość ochrony czujnika, a także szybki czas odpowiedzi. Osłony termometryczne WIKA to urządzenia odpowiednie dla każdego termometru oraz punktu pomiarowego.

Przykładowe modele osłon termometrycznych

 

Osłony termometryczne z przyłączem kołnierzowym

 • Model TW10-P - jednoczęściowa osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym. Model ten dedykowany jest inżynierii chemicznej, procesowej oraz dla sprzętu inżynieryjnego. Dostosowany do pracy przy wysokich obciążeniach chemicznych, a także wysokich obciążeniach procesowych.
 • Modele TW40-8, TW40-9 - wieloczęściowe osłony termometryczne z przyłączem kołnierzowym. Znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, morskim, lądowym oraz w zakładach inżynieryjnych. Używane przy niskich i średnich obciążeniach procesowych.
 • Model TW30 - wersja Vanstone przeznaczona jest pracy z termometrami mechanicznymi i elektrycznymi firmy WIKA. Model ten doskonale sprawdza się w przemyśle petrochemicznym, morskim oraz podczas budowy maszyn. Przystosowany jest do pracy przy wysokich obciążeniach procesowych, a także wysokich obciążeniach chemicznych (specjalne materiały).

Osłony termometryczne do wspawania

 • Model TW20 - osłona termometryczna z przyłączem do wspawania. Model dostosowany do pracy w przemyśle petrochemicznym, morskim oraz podczas budowy maszyn. Może być używany przy wysokich wymaganiach chemicznych, a także wysokich obciążeniach procesowych.
 • Modele SWT52G, SWT52S, SWT71G, SWT71S - osłony termometryczne z przyłączem gwintowym lub do wspawania. Dedykowane uniwersalnemu zastosowaniu w przemyśle maszynowym, zbiornikach, rurociągach, konstrukcji aparatury i technologii grzewczej.
 • Model TW25 - jednoczęściowa osłona termometryczna do wspawania. Znajduje zastosowanie w przemyśle petrochemicznym, morskim oraz podczas budowy maszyn. Model stosowany jest przy wysokich wymaganiach chemicznych i obciążeniach procesowych.

Osłony termometryczne z przyłączem sterylnym

 • Model TW22 - osłona termometryczna przeznaczona do sterylnych procesów technologicznych. Dedykowana dla przemysłu spożywczego, biotechnologicznego i farmaceutycznego.
 • Model TW60 - jednoczęściowa osłona termometryczna z przyłączem sterylnym do zastosowania z termometrami mechanicznymi i elektrycznymi. Model ten znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, biotechnologicznym i farmaceutycznym oraz przy sterylnych procesach technologicznych.
 • Model TW61 - osłona termometryczna do aplikacji sterylnych oraz spawu orbitalnego. Model przeznaczony jest dla aplikacji sterylnych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz do produkcji składników aktywnych.

Osłony termometryczne z przyłączem gwintowannym

 • Model TW15 - jednoczęściowa osłona termometryczna z przyłączem gwintowym pod klucz sześciokątny lub płaski. Model przeznaczony dla inżynierii chemicznej, procesowej oraz sprzętu inżynieryjnego. Odpowiedni do stosowania przy wysokich obciążeniach chemicznych i procesowych.
 • Modele SWT52G, SWT52S, SWT71G, SWT71S - wieloczęściowe osłony termometryczne z przyłączem gwintowym lub do wspawania. Modele te znajdują uniwersalne zastosowanie w przemyśle maszynowym, zbiornikach, rurociągach, konstrukcji aparatury i technologii grzewczej.
 • Model TW35 - wieloczęściowa osłona termometryczna z przyłączem gwintowym lub do wspawania. Model ten doskonale sprawdza się w przemyśle chemicznym, inżynierii przemysłowej oraz w budowie maszyn. Przeznaczony do niskich i średnich obciążeń procesowych.