mierniki do kontroli i analizy systemów wentylacji i klimatyzacji

mierniki do kontroli i analizy systemów wentylacji i klimatyzacji

Wielofunkcyjny przyrząd do klimatyzacji, wentylacji i jakości powietrza
Wielofunkcyjny przyrząd z zintegrowanym pomiarem ciśnienia różnicowego
Wielofunkcyjny przyrząd z wbudowanym czujnikiem różnicy ciśnień
Miernik wielofunkcyjny